Funktionärer 2019

Ordförande

Leif Palmquist 0722-461446
V. ordf Bengt Nilsson
0705-317260
Sekreterare Anna-Karin Persson 0733-681976
Kassör Kerstin Andersson 0733-121497
Distr ombud Anna-Karin Persson, Leif Palmquist  
Distr suppl    
     
Dansledare Leif Palmquist, Rune Persson  
Ungdomsledare    
     
Fanbärare Utses vid varje tillfälle  
Lotteriförest Kjell o Birgitta Josefsson  
Materialförv. Göte Andersson  
     
Dräktsektion Berit Palmqvist  
     
Festkommitté Anna-Karin o Rune, Christina o John-Inge, Berit o Leif  
     
Valberedning Göte Andersson, Kjell Josefsson